Serwisy

Zakres prac serwisowych obejmuje:

  • przeglądy roczne i 5-cio letnie sprzętu LSA ( żurawiki oraz windy, łodzie ratunkowe i ratownicze ) wraz z próbami przeciążeniowymi przy użyciu własnych ciężarów, naprawy i modyfikacje sprzętu,
  • przeglądy, naprawy i modyfikacje stałych systemów gaśniczych oraz przenośnego sprzętu p.poż,
  • atestacja tratw ratunkowych prod. VIKING,
  • atestacja kombinezonów ratunkowych, pneumatycznych kamizelek ratunkowych i asekuracyjnych
  • przeglądy i modyfikacje systemów Low Location Light ( ewakuacja Załogi i Pasażerów z zagrożonych jednostek pływających